Instytut Czystych Technologii

Nasza misja to minimalizacja eksploatacji złóż naturalnych poprzez wspieranie innowacyjnych technologii odzyskiwania surowców wtórnych oraz rekultywacji nieczynnych składowisk odpadów.